Konverzační soutěž 2017

Dne 7.2 2017 se na našem gymnáziu konalo školní kolo soutěže v anglické konverzaci. Zúčastnění studenti soutěžili ve třech věkových kategoriích. Prvním úkolem v soutěži bylo mluvit o tématu, který si náhodně vylosovali po dobu 1,5 minuty. Dále museli přibližně po dobu pěti minut odpovídat na otázky od porotců. Porotci hodnotili zejména šířku slovní zásoby, schopnost ovládat anglickou gramatiku a také se soustředili na srozumitelnost, přesnost, či účelnost projevu. Poslední kompetencí, která byla porotou hodnocena, byla výslovnost a intonace. Maximální možný počet bodů, kterých soutěžící mohli dosáhnout, byl 36.  Vítězové jednotlivých kategorií budou naše gymnázium reprezentovat 22.2.2017 v oblastním kole na ZŠ Filosofská.

Vítězem první kategorie (Prima-Sekunda) s počtem 34 bodů se stal Jakub Kareš. Na druhém místě se umístil Štěpán Novotný (33) a na třetím místě Martin Pospíšil (31).

Vítězem druhé kategorie (Tercie-Kvarta) se stala Eliška Jandová s počtem 35 bodů. Na druhém a třetím místě se umístil Marek Blažek (34) a Sofie Fiurášková (33).

V třetí a poslední kategorii obsadil první místo Adam Adamík, který se stal i celkovým vítězem celé soutěže, jelikož dosáhl plného počtu bodů. Na druhém a třetím místě skončil David Pokorný (32) a Filip Severský (31).