Informace k plánovaným aktivitám školy

Ozdravný pobyt „RHODOS 2020“

Vzhledem k mimořádné situaci vzniklé v důsledku světové pandemie nebylo v tomto školním roce možné realizovat plánovaný ozdravný pobyt „RHODOS 2020“ (1.6. – 11-6-2020).

Nejprve jsme po vyjádření CK zájezd stornovali. Poté jsme zvážili nabídku CK na přesunutí termínu na jaro 2021. S ohledem na skutečnost, že tím nedojde k finančním ztrátám, je toto řešení optimální. Jakmile bude znám přesný termín výjezdu, budou přihlášení účastníci informováni.

Výměnný pobyt zajišťovaný v rámci mezinárodní spolupráce s gymnáziem Drážďany

V souvislosti s mimořádnými opatřeními byl zrušen plánovaný výměnný pobyt našich studentů v Drážďanech v březnu 2020. Tento výjezd bude realizován ve školním roce 2020/2021 s tím, že vzájemné aktivity budou zatím probíhat formou videokonferencí a prostřednictvím elektronické komunikace.  S plánovanými aktivitami budou studenti skupin NJ seznámeni na začátku školního roku 2020/2021.

Výměnný pobyt plánovaný v rámci mezinárodní spolupráce s gymnáziem ve španělském Madridu

Mimořádná opatření a epidemiologická situace zabránila realizaci výměnného pobytu našich studentů v Madridu. Tento výjezd bude podle aktuálních epidemiologických možností realizován ve školním roce 2020/2021. S plánovaným termínem výjezdu budou studenti skupin ŠJ seznámeni na začátku školního roku 2020/2021.

Poznávací zájezd do Velké Británie – Worcester – Wales – Cambridge s intenzivní výukou angličtiny

Desetidenní zájezd do Velké Británie s výukou anglického jazyka, který byl plánován na přelom září a října 2020, se přesouvá o půl roku a bude realizován v roce 2021 (pravděpodobně březen – duben). Studenti, kteří již podali přihlášku a zaplatili zálohu, budou automaticky přesunuti do seznamu účastníků zájezdu v novém termínu. O přesném termínu a podmínkách výjezdu budou studenti informováni na začátku školního roku 2020/2021.

Poznávací zájezd do Itálie – Říma

Pětidenní letecký zájezd do Itálie – Říma, který byl plánován v termínu 1.4. až 5.4.2020, bude realizován v jarních měsících roku 2021. Studenti, kteří již podali přihlášku a uhradili cenu zájezdu, budou automaticky přesunuti do seznamu účastníků zájezdu v novém termínu. O přesném termínu a podmínkách výjezdu budou studenti informováni na začátku školního roku 2020/2021.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy