Projekty

Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o. realizátorem projektu „Společně si rozumíme KGM“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001279, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Celková výše podpory činí 1 080 194 Kč.