Projekty

Od 1.9.2018 do 30.6.2021 je Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o. realizátorem projektu „Společně si rozumíme KGM“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001279, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Celková výše podpory činí 1 080 194 Kč.


Projekt
VÝZVA 49 KGM
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001600 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.


Projekt
ŠABLONY II ZŠ KGM
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0016145 je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů
a podporu extrakurikulárních aktivit.

 

Projekt
ŠABLONY II KGM
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016246 je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání žáků a aktivity rozvíjející ICT.