Fyzikální konference pod záštitou ČEPS, a. s.

Pod záštitou a s přispěním firmy ČEPS, a. s. proběhl v červnu na Klasickém gymnáziu Modřany
a základní škole, s. r. o.  prezentace semestrálního projektu žáků  pod názvem „Přenosové soustavy ČR a EU“.

Žáci pracovali na porovnání přenosových soustav z různých hledisek, např. socioekonomických, technických nebo finančních či ekologických apod. Mezi vybranými zeměmi byly např. Německo, Itálie, Velká Británie a Švédsko.

Jednotlivá témata žáci zpracovali v malých týmech a zlepšili tak nejen své technické povědomí o přenosových soustavách, ale také své měkké dovednosti, jako je komunikace, týmová práce, stavba týmu atd.  Jednotlivé týmy psali a komunikovali také externě s firmami, které mají na starosti přenosové soustavy v daných zemích. Úkolem byl nejen samotný výzkum v jednotlivých zemích, ale také napsaní odborné semestrální práce  o 20 stranách s citacemi a vytvoření posterů s jejich závěry. Součástí práce žáci vyhodnotili pozitiva i negativa jednotlivých systémů a navrhli doporučení pro zlepšení situace v ČR.

Vrcholem snažení všech týmů byla prezentace výsledků s odbornou oponenturou, která se konala 4. června, kdy práci týmů kriticky a přesto pochvalně zhodnotila paní Daniela Clarke, MSc. BSc., jako odbornice společnosti ČEPS, a. s. Tímto jí velice děkujeme za velmi přínosné poznámky, které našim týmům ukázaly opravdový svět firemních prezentací.