Exkurse v Bohnicích

Se septimou v Bohnicích

Ačkoliv by nadpis mohl napovídat, že se v naší škole odehrál vzácný případ kolektivního šílenství, ve skutečnosti jsme se v pondělí 12. listopadu 2018 s oběma septimami zúčastnili další z pravidelně konaných exkursí – tentokrát do psychiatrické léčebny Bohnice. Cílem exkurse, kterou pro žáky připravuje sdružení pro prevenci kriminality Prak, bylo blíže poznat toto věhlasné zařízení a uvědomit si, že zdejší klienti mají široké spektrum potíží, které z nich automaticky nedělají „blázny“, jež si představíme z mnoha literárních či filmových děl. Duševní nemoci jsou totiž u nás stále značně stigmatisované, ačkoliv bychom mnoho takových pacientů při běžném kontaktu ani nedovedli rozeznat od zcela zdravého člověka.

Naše exkurse začala návštěvou budovy centrální terapie, kde jsme se seznámili s různými kreativními dílnami, které mohou zdejší klienti navštěvovat v rámci své léčby. Zde zaujala zejména výtvarná kvalita některých obrazů v malířské dílně. Poté jsme se krátkou procházkou areálem již přesunuli do objektu zdejšího divadla, kde jsme nejprve zhlédli krátký film o historii léčby a celkového přístupu k duševním chorobám. Následovala velmi poutavá přednáška s vedoucí lékařkou oddělení sexuologické ochranné léčby MUDr. Zuzanou Řeřichovou. Její erudované i zábavné sexuologické vyprávění vyvolalo mezi studenty řadu otázek i podnětů k diskusi. Celý program byl ukončen besedou s trojicí zdejších klientů, které do léčebny přivedly závislosti na antidepresivech, alkoholu a sportovním sázení.

I když jsme v léčebně strávili celé dopoledne, nikomu nepřišel program příliš dlouhý. Neustále jsme se dozvídali něco nového, a to navíc zábavnou formou. Tak třeba se sem, alespoň někteří z nás, někdy ještě jednou vrátíme…

David Chlumský