Evropský den jazyků

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NA KGM – 26.9.2017

V úterý dne 26.9.2017 probíhal na KGM projektový den EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ.

Prioritou Evropského dne jazyků 2017 na KGM je navázání kontaktu s partnerskou školou J.A. Hülβe Gymnasium v Drážďanech, proto byla většina aktivit zaměřena na práci na projektu. Prezentace naší školy, tvorba tzv. „fiches“ – vizitek našich studentů, reálií ČR – příroda, kraje, památky, sportovci, česká gastronomie a další. Předpokládá se, že spolupráce se školou bude dále rozvíjena formou výměnných pobytů, společnými sportovními utkáními, atd.

NG – AKTIVITY VE ŠKOLE

VG – AKTIVITY MIMO ŠKOLU

Studenti nižšího gymnázia se v 9,00 sešli ve svých kmenových třídách.

Studenti PRIM a SEKUND si zahráli s vyučujícími anglického jazyka různé hry, vyluštili hádanky a kvízy, poslechli písničky a shlédli krátké filmy v angličtině.

Studenti TERCIÍ A KVART vytvořili týmy, jejichž vedoucí byli studenti OKTÁV, kteří zároveň fungovali i jako jazykoví garanti a koordinátoři práce na projektech a plakátech.

Týmy byly sestaveny v jazykových kombinacích (šj, nj, fj), hlavním jazykem však byla angličtina.

Témata byla dopředu zadána a vysvětlena vyučujícími jazyků, včetně krátkého představení gymnázia v Drážďanech.

1) Prezentace naší školy a našich studentů

2) Sportovci ČR

3) Česká gastronomie

4) Kraje ČR – příroda, města a pamětihodnosti, hospodářství

5) ČR v Evropě, sousední státy

Pedagogický dozor: Mgr. Romana Hlaváčková, PhDr. Václav Adámek, Mgr. et Mgr. Jiří Kmoch, Mgr. Jana Dobešová, Mgr. Jaromír Andrýsek, Mgr. Jitka Zálešák Šichtancová, Mgr. Tomáš Pilař, Mgr. Daniel Brabec, Ing. Tomáš Červinka

Studenti vyššího gymnázia (KVINTY – SEPTIMY) se projektového dne účastnili v různých sekcích, které zajišťovali vyučující gymnázia ve spolupráci s jazykovými instituty a jinými institucemi:

PRAHA ANGLICKÁ

Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK

Komentovaná prohlídka – informace o přijímacích zkouškách, ukázky testů, návštěva knihovny a studovny

Pedagogický dozor: Mgr. Tomáš Heinzke, Ing. Ivana Stará, Mgr. Dana Voborská

PRAHA NĚMECKÁ

Po stopách Franze Kafky

Komentovaná prohlídka – krátké seznámení s životem a dílem jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů 20. století, pražského rodáka Franze Kafky. Procházkový okruh s průvodcem po trase Maiselova ulice, Náměstí Franze Kafky, Malé náměstí, Staroměstské náměstí, Železná ulice, Ovocný trh, Celetná ulice, Staroměstské nám. (východní a severní část), Dlouhá ulice, Pomník Franze Kafky

Pedagogický dozor: Mgr. Jana Kunšteková, Mgr. David Chlumský

PRAHA ŠPANĚLSKÁ

Komentovaná prohlídka knihovny Instituto Cervantes a výstavy Miguel en Cervantes, přesun tramvají 22 do Karmelitské ke kostelu Panny Marie Vítězné – komentovaná prohlídka kostela (Pražské Jezulátko – Niño Jesús a Polyxena z Lobkovic), kvíz

Mgr. Martina Bartošková, Mgr. Martina Kolbábek

Evropský den jazyků se každoročně slaví 26. září na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001. Cílem je propagovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost coby nástroj pro dosažení většího mezikulturního porozumění a důležitou součást bohatého kulturního dědictví Evropy.

Mezi hlavní cíle Evropského dne jazyků patří následující:

1. Upozornit veřejnost na význam učení se cizím jazykům a znalosti rozmanitých jazyků s cílem zvýšit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění;

2. Propagovat bohatou jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy, která se musí zachovat a o niž je nutné pečovat;

3. Podporovat celoživotní učení jazyků ve škole i mimo ni, ať již pro studijní účely, zaměstnání, mobilitu či jen pro radost nebo pro výměnné pobyty.

Doufáme, že si studenti odnesli řadu zajímavých zážitků i nových poznatků a že cíle posilování mnohojazyčnosti, interkulturního porozumění a podpory jazykové a kulturní rozmanitosti byly naplněny.