EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NA KGM

OK románských jazyků

Ve čtvrtek dne 26.9.2019 probíhal na KGM projektový den EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ.           

Evropský den jazyků se každoročně slaví 26. září na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001. Cílem je propagovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost coby nástroj pro dosažení většího mezikulturního porozumění a důležitou součást bohatého kulturního dědictví Evropy.

Projektového dne se letos zúčastnili studenti vyššího gymnázia (KVINTY A, B, C).

Program zajišťovala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, platforma Library of Languages.

Již druhým rokem pořádala celodenní festival EDJ v Kampusu Hybernská.

Festival různými způsoby představil desítky evropských i světových jazyků, živých i mrtvých, vyučovaných na Filozofické fakultě. Byl určen všem zájemcům z řad studentů základních i středních škol a jejich učitelům, uchazečům o studium jazyků na FF UK, zájemcům o studium cizích jazyků obecně a o jejich efektivní učení, nadšeným průzkumníkům různých kultur.

Studenti KGM se zúčastnili dvou vybraných přednášek.

Eleni Dimelisová: Luštíme písma: mayské hieroglyfy.

V ní se studenti vydali na dobrodružnou výpravu za tajemstvím mayských hieroglyfů. V první části byli vybaveni nezbytnými informacemi o Mayích a mayském písmu a ve druhé se sami stali dobrodruhy a zkusili si některé mayské hieroglyfy vyluštit.

Petr Čermák: Jak na španělskou výslovnost.

V přednášce se studenti dozvěděli, že španělská výslovnost vůbec není těžká, ale že na některé jevy si musíme dávat pozor. A zjistili také, že i když španělsky mluví stovky milionů lidí na několika kontinentech, existuje varianta, které rozumějí všichni, takže když se ji naučíme, můžeme bez obav vyrazit do světa.

Celodenní program byl doplněn o hry a kvízy, nabídku jídla a pití z celého světa, jazykovou únikovou hru a další.

Pedagogický dozor zajišťovaly Mgr. Lucie Aparicio a Mgr. Martina Bartošková.

Mezi hlavní cíle Evropského dne jazyků patří propagace bohaté jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy. Doufáme, že si studenti z tohoto dne odnesli řadu zajímavých zážitků i nových poznatků a že cíle posilování mnohojazyčnosti, interkulturního porozumění a podpory jazykové a kulturní rozmanitosti byly naplněny.

Děkujeme všem pedagogům a průvodcům za zajímavý program.

Mgr. Martina Bartošková

OK románských jazyků