Epidemiologická situace

D Ů L E Ž I T Á   I N F O R M A C E !

Ze dne 10.3.2020

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaného dne 10.3.2020, kterým se od středy 11.3.2020 uzavírají všechny základní, střední a vysoké školy v ČR, viz www.mzcr.cz, odkaz Mimořádná opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.3.2020 ze dne 10.3.2020, vydávám toto rozhodnutí:

Od středy 11.3.2020 do odvolání vyhlašuji pro žáky Klasického gymnázia Modřany a základní školy, s.r.o., mimořádná opatření, při kterých všichni žáci zůstávají striktně v domácím prostředí.

Současně respektují nařízení a doporučení vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími zainteresovanými orgány (www.mzcr.cz, www.szu.cz).

Doporučováno je striktní dodržování distanční vzdálenosti, zvýšená hygiena a mytí rukou, používání dezinfekčních prostředků, omezení pobytu v místech s větším počtem osob (hromadná doprava, nákupní centra, kina, divadla, sportovní akce, apod.).

Cílem opatření je zabránit šíření nákazy koronavirem a zvýšení bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy a obecně i všech občanů České republiky.  

Věřím, že žáci, jejich rodiče i zaměstnanci školy pochopí naléhavost těchto opatření a odpovědnost nás všech za jejich důsledné dodržování!

Další postup bude zvážen dle aktuální situace a žáci, rodiče i zaměstnanci školy budou prostřednictvím webových stránek průběžně informováni

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Lenka Rousková, ředitelka školy