Distanční forma vzdělávání

 

Ostatní informace pro studenty:

prof. Voborská (třídy 4.C, 5.A, 5.B, 5.C, 7.A, 7.B) -> učivo a testy jsou na emailu, který jsem každé třídě zadávala na začátku roku. 

prof. Škarda (třídy IVT + 1A, 2D)-> studenti dostanou učivo a testy přes portál bakaláře, sepsané jako domácí úkol.

 

I N F O R M A C E

pro zletilé studenty maturitního ročníku

k realizaci plánované akce – předmaturitní soustředění

V souvislosti s přijetím krizového opatření a vyhlášením nouzového stavu vládou ČR nebude akce studentů tříd OKT A a OKT B v plánovaném termínu od 17.3. do 21.3.2020 realizována.

Akce bude realizována v ndáhradním termínu v závislosti na datech konání maturitní zkoušky stanovených MŠMT ČR.

vedení školy