Distanční forma výuky na gymnáziu

V týdnu 12. – 16.10.2020 pokračuje u studentů vyššího gymnázia distanční forma výuky dle upravených rozvrhů.

Všechny třídy nižšího gymnázia (prima – kvarta) pokračují beze změny v prezenční formě výuky.

Vedení KGM