Den zdraví v KGM

Protože na našem gymnasiu myslíme nejen na duševní, ale i fysický rozvoj žáků, vyhlašujeme každý školní rok Den zdraví, při kterém se žáci mohou zapojit do různých sportovních či obecně pohybových aktivit. Letos jsme vyhlásili rovnou dvojici dnů, avšak nepřízeň počasí nám trochu zhatila plány, a tak jsme zůstali u jediného dne, který se uskutečnil ve čtvrtek 2. května 2019.

Akce byla rozdělená na dvě části – program pro primy až tercie se odehrál v areálu sportovního letiště Točná, kvarty až septimy se utkaly ve sportovních disciplínách na hřišti vedle budovy školy.

V případě akce na letišti Točná nejspíše spoustu účastníků překvapilo, jak pěkné a klidné prostředí toto malé sportovní letiště poskytuje. Celý areál je perfektně udržovaný, disponuje krásným dětským hřištěm se spoustou prolézaček a jiných aktivit. Atmosféru stylově dokreslují starší letadla, která stojí zaparkovaná za plotem. Žáci se zde postupně vystřídali na třech stanovištích – přetahovaná na laně, „opičí dráha“ a závody v přenášení spolužáka na stoličce vytvořené vzájemným úchopem rukou. Všechny disciplíny probíhaly jako soutěže v rámci ročníků, na závěr se pak v jednotlivých finále utkali ti nejlepší napříč ročníky.

Na školním hřišti se závodilo v tradičních sportovních disciplínách. Uskutečnily se hned tři turnaje v míčových hrách, a to fotbal, basketbal a přehazovaná. Zúčastnění žáci si tedy vybírali, do kterého ze tří turnajů se zapojí. Vedle toho proběhl takové štafetový běh třídních družstev, kam každá třída musela vyslat deset běžců, z toho minimálně dvě dívky.

Všem žákům patří poděkování za jejich soutěžní nasazení, stejně jako patří poděkování vyučujícím tělesné výchovy, kteří celý program zajišťovali.

David Chlumský