Den latiny

DEN LATINY NA FFUK 2017

Ve čtvrtek dne 23. listopadu 2017 se studenti septimy A a B účastnili Dne latiny, který se konal na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pro studenty z celé ČR zde byl připraven celý sled přednášek a seminářů na různá témata, která navzájem spojoval právě latinský jazyk.

Nejprve jsme ve Velké aule vyslechli úvodní přednášku odkazující k významnému výročí letošního roku, předdvěma tisíci lety zemřel Publius Ovidius Naso, bez jehož díla si dnes neumíme představit augustovský Řím. Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. se na několika známých příbězích z Metamorfóz a dalších děl pokusila studentům ukázat, čím a jak si získal pozornost svých současníků i mnoha dalších generací čtenářů.

Poté se studenti přemístili do různých sekcí, které si sami předem zvolili dle svých zájmů (např. Hudba starověkých Řeků, Antické dědictví v odívání a péči o tělo, Malé dějiny elegie – Ovidius mezi Řeky, Havlíčkem a Rilkem, Bible malířů, Plusquamperfectum římského práva – vliv náboženství na právo, atd.).

Celá akce se těšila obrovskému zájmu studentů, kterým byla latina představena jako brána do mnoha vědních oborů. Cílem bylo také ukázat studentům, že znalost latiny je i v současné době velmi praktická.

Vivat lingua Latina!

Mgr. Martina Bartošková