DEN LATINY NA FFUK 2019

Ve čtvrtek dne 28. listopadu 2019 se studenti septimy A a B účastnili Dne latiny, který se konal na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pro studenty z celé ČR zde byl připraven celý sled přednášek a seminářů na různá témata, která navzájem spojoval právě latinský jazyk.

Nejprve jsme ve Velké aule vyslechli úvodní přednášku PhDr. Jana Kalivody Na okraji textu o přežití antických literatur do moderní doby díky generaci slavných i bezejmenných učenců a písařů.

Poté se studenti přemístili do různých sekcí, které si sami předem zvolili dle svých zájmů, budoucí filologové, právníci, literární historici, archeologové, politologové i lékaři si přišli na své J.

Michal Skřejpek: Jak se v Římě soudilo aneb Efektivita soudního řízení ve starověkém Římě

Pavel Titz: Pompeje. Jak město žilo, zemřelo a zase vstalo z mrtvých

Sylva Fischerová: Hippokratova přísaha

Naďa Profantová: Antika a Byzanc v umění raného středověku jako odlesk luxusu

Marcela Slavíková: Hudba starověkého Řecka a Říma

Iva Adámková: Jeruzalém, Řím, Santiago – poutě ve středověku

Václav Žůrek: Antika snadno a zábavně, například skrze šachy

Celkem se studenti zúčastnili tří přednášek a následně z jedné z nich dle svého výběru zpracovali referát.

Celá akce se těšila obrovskému zájmu studentů, kterým byla latina představena jako brána do mnoha vědních oborů. Cílem bylo také ukázat studentům, že znalost latiny je i v současné době velmi praktická.

Vivat lingua Latina!

Mgr. Martina Bartošková