Den latiny na ffuk 2018

Ve čtvrtek dne 29. listopadu 2018 se studenti septimy A a B účastnili
Dne latiny, který se konal na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pro studenty z celé ČR zde byl připraven celý sled přednášek a seminářů na různá témata, která navzájem spojoval právě latinský jazyk.

Nejprve jsme ve Velké aule vyslechli úvodní přednášku PhDr. Jana Kalivody UNIVERSITAS STUDENTIUM o vzniku a historii evropských univerzit.

Poté se studenti přemístili do různých sekcí, které si sami předem zvolili dle svých zájmů, budoucí filologové, právníci, literární historici, astronomové, politologové i lékaři si přišli na své ? (např. Antické texty o souhvězdích a jejich recepce ve středověku, Divadlo v Lešně za Komenského a po něm, O původu hudby římského impéria, Závěť v antickém Římě, Etruské rituály v náboženství antického Říma, Propaganda u Caesara, Medicínská terminologie v praxi, atd.).

Celá akce se těšila obrovskému zájmu studentů, kterým byla latina představena jako brána do mnoha vědních oborů. Cílem bylo také ukázat studentům, že znalost latiny je i v současné době velmi praktická.

Vivat lingua Latina!

Mgr. Martina Bartošková