Aktualizace osobních dat

Odesláním vyslovuje student (jeho zákonný zástupce) souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly shromážděny a dále zpracovávány pro potřeby evidence třídní učitelky/třídního učitele, školní matriky a povinného výkaznictví dle zákonných předpisů, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických   osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), s účinností dnem 25.5.2018; (původní právní předpis ČR, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto zaniká).Bydliště trvalé vyplňte pouze tehdy, liší-li se od bydliště - adresy pro doručování písemnostíZákonný zástupce:


Zákonný zástupce: