Výsledky přijímacího řízení čtyřleté studium

Výsledky 2.kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Přijatým uchazečům blahopřejeme.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání za oznámená.

Výsledky přijímacího řízení

  • čtyřleté studium

150 150 Výsledky přijímacího řízení čtyřleté studium 2024-07-15