Výsledky přijímacího řízení – 3.kolo

Výsledky 3.kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Přijatým uchazečům blahopřejeme.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání za oznámená.

Výsledky přijímacího řízení

  • čtyřleté studium
  • osmileté studium

150 150 Výsledky přijímacího řízení – 3.kolo 2024-07-15