Kontakty

KLASICKÉ GYMNÁZIUM MODŘANY a ZÁKLADNÍ ŠKOLA – soukromá

Rakovského 3136/II,
143 00 Praha 4

Novotná: 244 400 063
ústředna: 244 401 864

Jméno, příjmení
email

Kancelář

Linka

Ivana Novotná
novotna@kgm.cz

Asistentka a referentka školního stravování

18

18

Přihlášky – odhlášky

on-line přístup najdete ZDE

  • Veškeré odhlašování obědů  probíhá prostřednictvím elektronického systému : obdobný systém jako objednávka stravy
  • Odhlášení oběda nastává druhým dnem po nahlášení odhlášky.
  • Úhrada stravy bude probíhat nadále převodním příkazem měsíčně pod variabilním symbolem = ID studenta na číslo účtu 35-70347309/0800. Majitelem b.ú. je KGM.
  • Hotovostní platba za stravu je možná pouze v kanceláři č. 18 ( min. hotovostní platba 200,-Kč).
  • Upozorňujeme, že i při odběru pouze jednoho oběda v měsíci, je nutné, aby student vyplnil  přihlášku ke stravování a uhradil minimální částku 700,-Kč.

Objednávkový formulář
Způsob platby * hotově měsíčněhotově pololetněpřevodem z účtu

Poznámka: Odesláním formuláře žák/žákyně (zákonný zástupce) souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje budou shromážděny a dále zpracovávány pro potřeby evidence a výkaznictví školy, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), s účinností dnem 25.5.2018; (původní právní předpis ČR, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto zaniká).


Volba oběda – přihlášky k obědu

V prostorách  občerstvení KGM (PRIMA BAR)  je umístěn snímač ISIC karet, který umožňuje strávníkům vyzvednutí obědového menu.V případě, že si strávník kartu zapomněl, je povinen předložit u výdeje náhradní stravenku, kterou si vyzvedne v kanceláři č.18 a to nejpozději do 9.00 hod.

Volbu obědového menu  provádí strávník na každý den:

a) na webových stránkách gymnázia (v záložce stravování) vždy na následující týden nebo delší období dle vlastního uvážení,
b) na terminálu u recepce nebo kanceláře č.18 a to pouze na následující den, nejpozději do 13 hodin,
volbu 1, 2, 3 nebo 4.

Výdej obědů

Časy výdeje obědů jsou dány rozvrhem hodin. Studentům budou sděleny obědové pauzy třídními profesory.