Vnitřní předpis KGM (č. 029/2016)

pro oblast maturitních zkoušek v profilové části

Předpis stanovuje seznam standardizovaných zkoušek z cizího jazyka, kterými lze nahradit jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitních zkoušek

Stanovené normy se vždy týkají profilové části maturitních zkoušek příslušného školního roku ve zkušebním termínu JARO a PODZIM.

Vnitřní předpis byl vydán dne 4.2.2016 s účinností od 4.2.2016

___________________________________________________________________________

Tento předpis je vydáván na základě příslušných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., v platném zněmí, a vyhlášky č.177/2009 Sb., obližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č.90/2010 Sb., vyhlášky č.274/2010 Sb., vyhlášky č.54/2011 Sb., vyhlášky č.273/2011 Sb., vyhlášky č.371/2012 Sb., vyhlášky č.173/2014 Sb. a vyhlášky č.214/2015 Sb.

Podle ustanovení výše uvedených legislativních norem gymnázium sestavilo seznam certifikovaných zkoušek z cizího jazyky, kterými lzepři konání maturitních zkoušek z cizího jazyka nahradit jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitních zkoušek.

Vnitřní předpis vydán v Praze dne 2.2.2016 s účinností od 2.2.2016

Přílohy:

Přílohy tohoto vnitřního předpisu tvoří seznamy certifikovaných zkoušek pro jednotlivá zkušební období příslušného školního roku.

Seznam uznatelných standardizovaných zkoušek z CJ

zadost o uznání standardizované zkoušky z cizího jazyka

Mgr. Lenka Rousková, ředitelka KGM