M A T U R I T N Í   Z K O U Š K Y školní rok 2018/2019

Maturitní kalendář: Termíny maturitních zkoušek společné části budou upřesněny v návaznosti na jednotné zkušební schéma vydané CERMAT.

třídy třídní profesorka
OKTÁVA A Mgr. Martin Kolbábek
termíny JARO 2019
Společná část
písemná práce společné části z ČJL 11.4.2019
didaktické testy a písemné práce společné části od 2.5.2019 do 15.5.2019
ústní zkoušky společné části 16.5. a 17.5.2019
Profilová část
písemné práce profilové části (dle rozpisu) od 12.4.2019 do 17.4.2019
Další důležité termíny:
žák předá třídnímu profesorovi vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce nejpozději do 23.11.2018
třídní profesor provede kontrolu správnosti vyplnění přihlášek a předá je k vložení do systému CERMAT nejpozději do 28.11.2018
přihlášky budou předány ředitelce školy k podpisu a poté vloženy do systému CERMAT nejpozději do 28.11.2018
CERMAT (MHMP) jmenuje školního maturitního komisaře pro danou školu nejpozději do 28.2.2019
MHMP jmenuje předsedy zkušebních maturitních komisí nejpozději do 28.2.2019
ředitelka školy jmenuje místopředsedy a další členy zkušebních maturitních komisí nejpozději do 29.3.2019
žák předá řediteli školy prostřednictvím vyučujícího ČJL svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl (dle požadavků školy) nejpozději do 31.3.2019
žák předá řediteli školy prostřednictvím sekretariátu žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v PČ certifikovanou zkouškou z jazyka (dle SERR) s požadovanou přílohou nejpozději do 15.3.2019
ředitel posoudí žádost a vydá rozhodnutí o uznání zkoušky z cizího jazyka certifikovanou zkouškou (dle SERR) nejpozději do 31.3.2019
předmaturitní soustředění všech studentů OKT A od 18.3. do 22.3.2019
uzavření klasifikace a docházky za II. pololetí 2018/2019 25.3.2019
pedagogická rada II. pololetí školního roku 2018/2019 (OKT A) 28.3.2019
vydání vysvědčení za II. pololetí 2018/2019 – „poslední zvonění 3.4.2019
studijní volno „svatý týden“ (5 pracovních dnů) 4.4. až 10.4.2019
předpokládaný termín předávání maturitních vysvědčení v době od 24.5. do 28.5.2019
Informace (jednotné zkušební schéma, katalogy požadavků) www.novamaturita.cz

www.msmt.cz